Privacy verklaring

Proper Art, Kortricklaan 202 8121 GV Olst-Wijhe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

W www.proper.exto.nl  
T  via tabblad contact

De persoonsgegevens die Proper Art  verwerkt:   

            Hostings of -systemen die worden gehanteerd:

  • Mailchimp
  • Exto
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • E-mail inhoud m.b.t. verkoop / huur
  • Bankrekeningnummer ten behoeve van verkoop / huur

Bewaarrtermijn  Proper Art persoonsgegevens 

Proper Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is  en alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Klantgegevens  Zolang u klant bent, en daarna alleen emailadressen voor nieuwsbrief en - of e z-zine.

Delen van persoonsgegevens met derden

Proper Art verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mailchimp

Proper Art maakt gebruik van MailChimp en EXTO,  derde partijen die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelen. Alle nieuwsbrieven die u van ons ontvangt worden verzonden via de servers van MailChimp en-of Exto. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke verzonden nieuwbrief ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen nieuwsbrieven ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proper Art en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via mail.
Proper Art reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Proper Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Proper Art persoonsgegevens beveiligt

Proper Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.